შეზღუდვა ხელბარგთან დაკავშირებით

ხელბარგი არის ბარგი, რომელიც მგზავრს თან შეაქვს საჰაერო ხომალდის სალონში საკუთარი ზედამხედველობისა და პასუხისმგებლობის ქვეშ.

  • თხევადი მასალის ბორტზე ატანა შესაძლებელია მხოლოდ გამჭვირვალე პლასტმასის კონტეინერით;
  • სითხე, ჟელე და სპრეი უნდა მოთავსდეს ინდივიდუალურ კონტეინერებში და მათი წონა არ უნდა აღემატებოდეს 100 მლ-ს;
  • ერთ მგზავრზე დასაშვებია მხოლოდ ერთი პლასტმასის კონტეინერი.
  • სამედიცინო თერმომეტრი - დასაშვებია 1 ცალი;
  • ვერცხლის ტონომეტრი სტ. შეფუთვით - 1 ცალი;
  • ვერცხლისწყლის ბარომეტრი ან მანომეტრი ჰერმეტული კონტეინერით შეფუთული და დალუქული;
  • სანთებელა- 1 ცალი მგზავრზე;
  • მშრალი ყინული - არაუმეტეს 2 კგ-სა;
  • 3%-იანი წყალბადის ზეჟანგი - არაუმეტეს 100მლ-სა;
  • საჰაერო ხომალდის ტიპის მიხედვით, ხელბარგის წონა შესაძლოა შემცირდეს 5 კგ-მდე.

ონლაინ დახმარება ^