ჩასაბარებელ ბარგში დასაშვები ნივთები

ნივთები, რომელთა შეზღუდული რაოდენობით ტრანსპორტირება დასაშვებია რეგისტრირებულ ბარგში:

 • თმის ლაქი, სუნამო, ოდეკოლონი და ალკოჰოლის შემცველი მედიკამენტები;
 • ასანთი;
 • აეროზოლები;
 • ალკოჰოლური სასმელები არა უმეტეს 70% ალკოჰოლის გრადუსით;
 • ზვავის დროს გამოსაყენებელი სამაშველო ზურგჩანთა;
 • ელემენტები ეტლებისთვის და სამოძრაო მოწყობილობებისთვის;
 • კარავის ღუმელები და საწვავის კონტეინერები;
 • გულის სარითმო მოწყობილობა;
 • სანთებელები- მგზავრზე დასაშვებია ერთი ცალი;
 • დაივინგისთვის ნათურები;
 • ნახშირწყალბადის გაზის შემცველი თმის დახვევის ხელსაჭყო უსაფრთხოების საფარით;
 • სამაშველო ჟილეტი;
 • ლითიუმის იონის ელემენტები, მაქსიმუმ 8 გრ ლითიუმის შემცველობით;
 • სამედიცინო ჟანგბადი;
 • სამკურნალო ან ჰიგიენური ნივთები;
 • ვერცხლისწყლის თერმომეტრი ან საზომი დამცავ კონტეინერში;
 • არა აალებადი, არა ტოქსიკური გაზის ბალონები;
 • სამედიცინო დანიშნულების ჟანგბადის ან ჰაერის ბალონები;
 • პატარა მოცულობის სამედიცინო ელექტრონული მოწყობილობები;


ონლაინ დახმარება ^