ბარგის სპეციალური წესით გადატანა

გარკვეული წესების დაცვით შესაძლებელია შემდეგი ნივთების გადატანა:

  • არბალეტები;
  • წყალქვეშა სანადირო თოფები;
  • შაშკები;
  • ხმლები, ხანჯლები, იატაგანები, დანები;
  • სანადირო, ღილაკიანი, ფიქსატორიანი და ნებისმიერი სახის იარაღის იმიტაციები;
  • 6-0-მმ-ზე გრძელი პირის მქონე სამეურნეო-საოჯახო დანები (მაკრატლები);
  • ალკოჰოლური სასმელები;
  • ალკოჰოლის 24-დან 70%-მდე შემცველობით, არაუმეტეს 5 ლ მოცულობის ჭურჭლით საცალო ვაჭრობისთვის განკუთვნილი ტარით - ერთ მგზავრზე არაუმეტეს ხუთი ლიტრისა
  • სპორტული ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების აეროზოლები, რომლის ბალონის კლაპნები დაცულია თავსახურით შიგთავსის თვითნებურად გამოშვებისაგან. 500მმ-იანი მოცულობის ჭურჭლით (ბალონებით) მგზავრზე არაუმეტეს 2 ლიტრისა.
ონლაინ დახმარება ^